Ženské fitness centrum

Mix aerobik

Aerobik / z angl.aerobics/- je systém rozvoja telesnej a funkčnej zdatnoti cvičením aeróbneho charakteru. Ide o cvičenie na modernú hudbu vytrvalostného charakteru, ktoré využíva prostriedky základnej, kondičnej, rytmickej gymnastiky a tancov. Zapája do činnosti veľké svalové skupiny, tým stimuluje a pozitívne ovplyvňuje najmä prácu srdcovo-cievneho, dýchacieho a pohybového systému.

Pôvodný názov aerobik pochádza zo slova „aeróbny“ čo môžeme doslovne preložiť „za prístupu kyslíka“. Takže aerobik môžeme priradiť k takým aktivitám, akými sú napr.beh na lyžiach, cyklistika, plávanie, korčuľovanie, chôdza, joging a pod. Účinnosť aerobiku na organizmus je podľa sledovaní mnohých autorov rovnocenná vytrvalostnému behu (Garber, McKinney a kol.,1992).

Hlavnou úlohou aerobiku je vyvolať také adabtačné zmeny v organizme, ktoré sa prejavia zvýšením maximálneho množstva kyslíka-VO2max. Schopnosť prijať, transportovať a využiť kyslík z ovzdušia (aeróbna kapacita) zohráva totiž dôležitú funkciu pri uvoľnení a získavaní energie potrebnej na svalovú činnosť.