Ženské fitness centrum

 

Ide o atletický, pilule jednoduchý, for sale vysoko intenzívny, try jedinečný a úplne odlišný cvičebný program v porovnaní so všetkými známymi programami – tréning piatich elementov, plný energie!

Cvičenie má dynamický charakter. Hodnoty pulzovej frekvencie sú počas cvičenia na strednej až vyššej úrovni. Počas cvičenia zvyšujeme svoje kondičné schopnosti, ale i silu a flexibilitu.

Je založený na myšlienke Yin – Yang. Kombinuje psychické a fyzické protiklady funkčného tréningu. Pohybové sekvencie v deepWORK® sú navrhnuté tak, aby bola neustála väzba medzi napätím a uvoľnením, v kombinácii s dýchacími cvičeniami.

DeepWORK je silové, kondičné, dynamické a energické cvičenie. Zachováva si dynamiku aerobiku, ale zároveň nie je choreograficky náročné. Kombinuje klasické posilňovacie cvičenia, skoky a poskoky a zahŕňa v sebe aj statické polohy. Vychádza z body artu a z iron systému, pričom z iron systému si zobral práve dynamiku a silu, z body artu zasa dýchanie a statickú silu.