Ženské fitness centrum

Konzultácia

Súčasťou prvej konzultácie je podrobná diagnostika na profesionálnej váhe, stanovenie Vašich cieľov a predstavenie rôznych možností našej budúcej spolupráce.
Diagnostika pomocou váhy
Pomocou váhy zistím
• aktuálnu hmotnosť
• % telesného tuku
• % telesnej tekutiny
• množstvo svalovej hmoty
• množstvo kostnej hmoty
• viscerálny (medziorgánový) tuk
• bazálnu metabolickú spotrebu
• metabolický vek
• celkovú fyzickú kondíciu
Telo je behom merania rozdelené na jednotlivé časti, akými sú trup, pravá a ľavá, horná a dolná končatina a na základe toho prístroj vyhodnotí, koľko kilogramov svalov a tuku by pre Vás bolo vhodné celkovo pribrať alebo naopak zredukovať. Zistím s akou efektivitou pracuje Váš metabolizmus a % telesnej vody Vám zasa napovie či náhodou netrpíte viac otokmi ako ,,kilami naviac,, alebo či Vášmu telu naopak telesná voda chýba, napríklad z dôvodu nedostatočného pitného režimu. Na základe informácií o Vašom viscerálnom (podkožnom) tuku, môžeme predísť rôznym civilizačným ochoreniam (ako je napr. obezita, cukrovka, hypertenzia, atď.).
Meranie je veľmi rýchle, jednoduché, nebolí a výsledky Vám budú cenným vodítkom na ceste k zdravému spôsobu života.
Tvorba nutričných plánov
Na základe nameraných hodnôt z diagnostického merania Vám vypracujem individuálny nutričný plán na jednotlivé obdobie, aby ste dosiahli želané výsledky, dohodneme si individuálne tréningy a môžeme začať!

Využitie osobného trénera!

Pre začiatočníka je takmer nenahraditeľný, pretože pod jeho dohľadom ušetrí veľa času a vyhne sa zbytočným chybám. Začiatočníci majú vlastne dve možnosti, a to, že budú zháňať informácie v časopisoch, prípadne budú kopírovať cvičiacich alebo si dohodnú a zaplatia službu osobného trénera.

Tréner vám slúži nato, aby vám mohol vysvetliť, prečo robíte určité cviky a aký budú mať efekt, upozorní vás na postupné zvyšovanie náročnosti, objasní vám dôležitosť rozcvičovania, preťahovania a uvoľňovania na konci tréningu. K ďalším detailom tréningu patrí určenie prestávok na odpočinok, otestovanie silových schopností a voľba primeranej záťaže, hydratácia v teplom prostredí a neprerušovaný dozor nad správnou technikou. Osobný tréner je s vami po celý čas cvičenia.

Nenahovárajte si, že prvé tréningy zvládnete bez pomoci len preto, že chcete ušetriť peniaze. Prvé týždne sú najkritickejšie, a keď začnete zle, môžete sa zraniť a krok k náprave postavy sa oddiali, alebo celkom vylúči. Nakoniec, koho by bavilo chodiť do posilňovne a nevidieť žiadne výsledky? To je, ako keby ste navštevovali školu bez učiteľa, tak prečo by ste mali cvičiť bez trénera?